Galleri  |  FEEL IT  |  videos

Alla kan åka!

Tack vare den elektriska motorns progressiva spännvidd behövs inga växlar. Strypning och bromsning är allt som finns. Att tillsammans med lättheten, frånvaron av buller och det faktum att man kan förinställa nivån på cykelprestanda, uppmanar alla, oavsett tidigare erfarenhet, att njuta av åkturen.